Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
11

Zrakoplovne priredbe

Zrakoplovne priredbe Zrakoplovna priredba je svaka zrakoplovna aktivnost koja se izvodi u cilju izlaganja ili razonode na oglašenom i za javnost otvorenom događanju.

Zrakoplovne priredbe mogu se održavati samo uz odobrenje Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Odobrenje za sudjelovanje vojnih zrakoplova na civilnim zrakoplovnim priredbama izdaje Ministarstvo obrane Republike Hrvatske.

Uvjeti za organizaciju i održavanje zrakoplovne priredbe definirani su Pravilnikom o zrakoplovnim priredbama (Narodne novine br. 64/2018).

Ukoliko želite organizirati zrakoplovnu priredbu u kontroliranom zračnom prostoru osim prethodno spomenutih odobrenja trebate pribaviti i odobrenje jedinice za upravljenje zračnim prostorom. HKZP uspostavu i/ili aktivaciju strukture/a u svrhu održavanja zrakoplovne priredbe objavljuje NOTAM-om.

Ukoliko se zrakoplovna priredba obavlja u kontroliranom zračnom prostoru prije početka aktivnosti dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa putem telefona.

Popunjeni obrazac zahtjeva potrebno je poslati najkasnije 7 radnih dana prije planiranog datuma održavanja zrakoplovne priredbe putem AMC portala ili elektroničkom poštom u:

Civilni ovlašteni subjekt (CIV AA) 
Tel: 01 6259 592
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaa@crocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.

Uz popunjeni obrazac molimo odmah pošaljite i program zrakoplovne priredbe.

U slučaju potpunog odustajanja od zrakoplovne priredbe za koju je primio pisano odobrenje organizator je dužan poslati obavijest o otkazu zrakoplovne priredbe Civilnom ovlaštenom subjektu ili  NOTAM uredu.