Hrvatska kontrola zračnog prostora
EN
13
Zrakoplovno-tehnički sustav S obzirom na ubrzani napredak tehnologije, planirano povećanje europskog zračnog prometa, te zbog stremljenja ka projektu Jedinstvenog europskog neba (Single European Sky - SES), Sektor zrakoplovno-tehničkog sustava ima zadaću stalnog uvođenja brojnih novih tehnologija i sustava o kojima ovisi povećanje sigurnosti i djelomična automatizacija kontrole zračnog prometa.

Tehnički sustavi koji se koriste u HKZP-u kako bi se osiguralo sigurno odvijanje zračnog prometa su: Naši tehničari i inženjeri temeljito su osposobljeni za projektiranje, instalaciju, kalibraciju, nadzor, certifikaciju  i održavanje navedenih sustava. Osim toga, naši inženjeri aktivno sudjeluju u nacionalnim i međunarodnim razvojnim programima koji podupiru SES projekt.

Također, obavlja se i projektiranje, izgradnja i nadzor, te investicijsko održavanje objekata i pripadajuće infrastrukture. Naši stručnjaci brinu i o planiranju, ugradnji te integraciji sustava i opreme.

Postignuta visoka razina raspoloživosti zrakoplovno-tehničkih sustava ostvaruje se i primjenom višestrukih sustava za napajanje, klimatizaciju te zaštitu od prednapona. Osiguranje ICT tehnologija i rješenja za potrebe Društva na korporativnoj razini posebni je segment našeg rada.