Specijalist za statičke zrakoplovne informacije, skupove podataka i publikacije (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za specijalistom za statičke zrakoplovne informacije, skupove podataka i publikacije s mjestom rada u Velikoj Gorici. Specijalist/-ica za statičke zrakoplovne informacije, skupove podataka i publikacije bit će odgovoran/-na za zaprimanje, obradu i koordinaciju sirovih statičkih zrakoplovnih podataka i skupova podataka te za objavu statičkih zrakoplovnih informacija, setova podataka i publikacija s pratećim kartama.

Tvoje ključne odgovornosti:          

 • zaprimanje, procjena i evaluacija sirovih statičkih podataka originatora i metapodataka u svrhu pripreme za objavu
 • koordinacija s originatorima podataka i/ili nadležnim tijelima radi pripreme podataka i utvrđivanje načina objave informacija
 • unos, validacija i verifikacija za objavu statičkih podataka, skupova podataka
 • nadzor i osiguravanje raspoloživosti, pravovremenosti, kvalitete i potpunosti zrakoplovnih informacija i publikacija na svim mjestima upotrebe, kao i metapodataka
 • priprema, objava i kontrola kvalitete (e)AIP-a/AMDT-a/AIP-a/SUP-a/AIC-a, zahtjeva za NOTAM PERM, TRIGGER, VFR-a i ostalih produkata te priprema za umnažanje i pružanje na upotrebu
 • popuna odgovarajućih obrazaca, kompletiranje i pohrana svih zapisa kojima se osiguravaju sljedivost, kvaliteta, potpunost i pravovremenost iz procesa obrade i objave statičkih podataka i produkata Odjela
 • praćenje i briga o ispunjenju međunarodnih ciljeva harmonizacije statičkih podataka i produkata Odjela
 • sudjelovanje u radu nacionalnih i međunarodnih tijela i foruma iz djelokruga rada te primjena međunarodnih i nacionalnih propisa, standarda i preporučene prakse koji se odnose na djelokrug rada
 • obavljanje korespondencije s korisnicima informacija
 • obavljanje i ostalih poslova u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu voditelja Odjela zrakoplovnih glasila.

Što nudimo?

 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Što tražimo?

Proaktivnu, savjesnu i odgovornu osobu s pozitivnim pristupom suradnicima i visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • minimalno VŠS (180 ECTS bodova) iz područja tehničkih znanosti (zračni promet, aeronautika)
 • znanje engleskog jezika
 • minimalno jednu godinu radnog iskustva na poslovima zrakoplovnog informiranja
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Prednost možeš ostvariti ako imaš:

 • poznavanje programa JavaScript, CSS, AIXM 5.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećim poveznicama:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome završenog studija
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 12. 8. 2022., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa prilaganjem skeniranih dokumenata.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.


  Jeste li trenutačno zaposleni? *

  Molimo priložite traženu dokumentaciju: