Specijalist za kontroling (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za specijalistom za kontroling s mjestom rada u Velikoj Gorici. Specijalist za kontroling bit će odgovoran/-na za učinkovito praćenje, planiranje i izvještavanje.

Tvoje ključne odgovornosti:

 • pružanje stručne i savjetodavne podrške izvršnom direktoru sektora po pitanjima iz područja financijskog kontrolinga, planiranja i izvještavanja
 • uočavanje nedostataka, propusta i grešaka te procjena rizika u dizajnu/učinkovitosti i efikasnosti/uspješnosti ugrađenih kontrola
 • analiza podataka, strukturiranje i izrada izvještaja o ostvarenju poslovnih ciljeva te osiguravanje objašnjenja uzroka odstupanja
 • razvijanje tehnika, alata i metoda financijskog kontrolinga
 • sudjelovanje u pregledu financijskih izvješća te analizi poslovanja, statističkih izvješća i drugih pregleda kojima se uspoređuje, analizira te pojašnjava odstupanje stvarnih performansi od planiranih
 • provedba poslova financijske kontrole sukladno području rada
 • provedba kompleksnih financijsko-računovodstvenih pregleda, analiza, obračuna, projekcija i simulacija
 • prikupljanje, strukturiranje, objedinjavanje te interpretiranje razvoja i trenda budućeg razvoja makroekonomskog okruženja
 • praćenje razvoja struke i primjena najbolje prakse kontrolinga, razvoj funkcije kontrolinga u cilju podrške ostvarenju ciljeva Društva
 • kontrola integriranog poslovnog modela za potrebe izrade godišnjih i višegodišnjih financijskih planova i planova likvidnosti sukladno zahtjevima nacionalnih propisa i propisa u okviru SES-a.

Što tražimo?

Analitičnu, savjesnu, pedantnu i temeljitu osobu, proaktivnu, s pozitivnim pristupom suradnicima, s visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • stručnu spremu VSS, 300 ECTS-a u području društvenih znanosti (ekonomija)
 • znanje engleskog jezika
 • min. 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • visoku razinu samostalnosti na poslovima iz djelokruga rada
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Prednost možeš ostvariti ako imaš:

 • napredno poznavanje Excela i drugih alata MS Officea.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećoj poveznici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Što nudimo?

 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome završenog studija
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 3. kolovoza 2021., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa priloženim skeniranim dokumentima.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.


Jeste li trenutačno zaposleni? *

Molimo priložite traženu dokumentaciju: