Specijalist za informacijsku sigurnost (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za specijalistom za informacijsku sigurnost s mjestom rada u Velikoj Gorici. Specijalist za informacijsku sigurnost bit će odgovoran/-na za kvalitetno i pravovremeno izvršavanje poslova odjela.

Tvoje ključne odgovornosti:

 • upravljanje informacijskom i kibernetičkom sigurnošću Društva
 • sudjelovanje u izradi dokumentacije, planova i izvješća te planiranju nastavka poslovanja ključnih usluga
 • sudjelovanje u izradi definiranja ciljeva i strateških smjernica očuvanja kontinuiteta ključnih usluga podržanih ICT-om
 • organiziranje i sudjelovanje u izradi registra rizika informacijske sigurnosti, procjeni rizika i njihovom ažuriranju
 • obavljanje poslova i zadaća prema priručnicima sigurnosti, sustava upravljanja i zaštite
 • sudjelovanje u procjeni sigurnosti vanjskih dobavljača i izvora nabavljenih IT resursa
 • osiguravanje provedbe redovitih i kontinuiranih provjera ranjivosti ključnih informacijskih sustava
 • izrada planova internih procjena Društva i testova zaštite ključnih informacijskih sustava; sudjelovanje u provedbi revizije
 • organiziranje i provedba poučavanja i provjere znanja iz područja informacijske sigurnosti, uključujući izradu materijala
 • koordiniranje s nadležnim tijelima državne uprave iz djelokruga informacijske zaštite
 • sudjelovanje u izradi ugovora i sporazuma s drugim stranama u djelokrugu informacijske zaštite
 • praćenje i primjena nacionalnih i međunarodnih propisa, standarda i najbolje prakse iz područja.

Što tražimo?

Analitičnu, savjesnu, pedantnu i temeljitu osobu, proaktivnu, s pozitivnim pristupom suradnicima, s visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • stručnu spremu VSS, 300 ECTS-a u području tehničkih ili prirodnih znanosti
 • poznavanje engleskog jezika
 • min. 2 godine radnog iskustva na području informacijske sigurnosti ili kibernetičke zaštite
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalazi se na sljedećoj poveznici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Što nudimo?

 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome završenog studija
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 3. kolovoza 2021., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa priloženim skeniranim dokumentima.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.


Jeste li trenutačno zaposleni? *

Molimo priložite traženu dokumentaciju: