Specijalist nabave i prodaje (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za specijalistom nabave i prodaje s mjestom rada u Velikoj Gorici. Specijalist nabave i prodaje bit će odgovoran/-na za provođenje procesa nabave i prodaje pravovremeno, u skladu s internim aktima i propisima te godišnjim planom i budžetom.

Tvoje ključne odgovornosti:

 • poslovi iz područja komercijale na domaćem i inozemnom tržištu
 • istraživanje tržišta roba, usluga i radova te prikupljanje relevantnih podataka u vezi s robom, uslugama i radovima
 • kontrola zaprimljenih zahtjeva za pokretanje postupka nabave, provjera njihove usklađenosti s važećim propisima, internim pravilnicima, propisima EU-a i direktivama EK-a
 • sudjelovanje u izradi dokumentacije za nadmetanje
 • praćenje i kontrola realizacije postupaka nabave
 • praćenje izvršenja nabave po ugovorima i narudžbenicama
 • izvještavanje podnositelja zahtjeva o njihovu statusu i vođenje knjiga nabave, uz praćenje izvršenja plana prodaje i analizu razloga odstupanja
 • po potrebi organiziranje prihvata robe, transporta i osiguranja (špedicija, carinjenje)
 • sudjelovanje u objedinjavanju plana nabave i u izradi godišnjeg plana i programa rada i rezultata iz komercijalnog područja poslovanja Društva na tržištu RH i inozemnom tržištu
 • suradnja s drugim organizacijskim jedinicama Društva po pitanju nabave i prodaje
 • predlaganje i sudjelovanje u izradi internih akata Društva iz područja struke
 • financijska obrada skladišnih primki
 • izrada ponuda prema inozemnim kupcima za prodaju roba (otpisane opreme) i
 • obavljanje priprema za fakturiranje prodanih roba i usluga.

Što tražimo?

Analitičnu, savjesnu, pedantnu i temeljitu osobu, proaktivnu, usmjerenu na detalje, s pozitivnim pristupom suradnicima, s visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • visoku stručnu spremu (300 ECTS bodova) iz područja društvenih znanosti (ekonomija)
 • poznavanje engleskog jezika
 • minimalno dvije godine radnog iskustva
 • certifikat iz područja javne nabave
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Prednost možeš ostvariti ako imaš:

 • radno iskustvo na poslovima nabave i prodaje
 • napredno poznavanje Excela i drugih alata MS Officea.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19) uz prijavu je dužan, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećoj poveznici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Što nudimo?

 • ugovor na određeno vrijeme od godinu dana, s mogućnošću nastavka radnog odnosa
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome završenog studija
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • certifikat iz područja javne nabave
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 23. travnja 2021., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa priloženim skeniranim dokumentima.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.

Prijava


Jeste li trenutačno zaposleni? *

Molimo priložite traženu dokumentaciju: