Rukovoditelj Službe financija, računovodstva i komercijale (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za rukovoditeljem Službe financija, računovodstva i komercijale s mjestom rada u Velikoj Gorici. Rukovoditelj Službe financija, računovodstva i komercijale bit će odgovoran/-na za organizaciju, koordinaciju i upravljanje Službom te za kvalitetu i pravovremenost izvršenja poslova u Službi.

Tvoje ključne odgovornosti:

 • organiziranje, upravljanje i odgovornost za rad Službe te sustav upravljanja financijama i koncept upravljačkog računovodstva
 • priprema planskih obrazaca i uputa te prikupljanje potreba za izradu financijskog plana i plana nabave
 • sudjelovanje u izradi dvomjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvješća te po potrebi i drugih izvješća za interne potrebe
 • koordinacija poslova Službe u odnosu na potrebe unutarnje, vanjske i državne revizije
 • suradnja s nadležnim ministarstvima, agencijama te Državnim zavodom za statistiku
 • predlaganje, organizacija i sudjelovanje u sustavu planiranja i izvještavanja u Društvu
 • suradnja s drugim organizacijskim jedinicama u Društvu
 • praćenje ostvarenja financijskog plana poslovanja i predlaganje potrebnih korektivnih mjera izvršnom direktoru
 • pružanje stručne podrške vezano uz poslove strukturiranja, obračuna i raspodjele stvarnih troškova za pružanje usluga u zračnoj plovidbi
 • sudjelovanje u radu međunarodnih tijela/odbora iz područja obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi
 • izvještavanje izvršnog direktora sektora o financijskom stanju Društva
 • nadzor pravovremenosti i učinkovitosti rada Službe
 • kontinuirano praćenje provedbe plana nabave te kvartalni pregled realizacije plana.

Što tražimo?

Organiziranu, sistematičnu, analitičnu, savjesnu i proaktivnu osobu, s motivirajućim pristupom suradnicima, s visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • stručnu spremu VSS, 300 ECTS-a u području društvenih znanosti (ekonomija)
 • znanje engleskog jezika
 • min. 5 godina radnog iskustva na rukovodećim ili složenim i organizacijskim poslovima
 • izražene organizacijske sposobnosti
 • visoku razinu samostalnosti na poslovima iz djelokruga rada
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Prednost možeš ostvariti ako imaš:

 • radno iskustvo na poslovima rukovođenja ili upravljanja u segmentu računovodstva, financija ili komercijale.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećoj poveznici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Što nudimo?

 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome završenog studija
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 3. kolovoza 2021., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa priloženim skeniranim dokumentima.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.


Jeste li trenutačno zaposleni? *

Molimo priložite traženu dokumentaciju: