MET motritelj (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za MET motriteljem s mjestom rada u Splitu. MET motritelj/-ica bit će odgovoran/-na za mjerenje, procjenu i bilježenje stanja meteoroloških elemenata i pojava u zoni zračne luke, za točnost i kvalitetu meteoroloških izvješća te za ispravnost i redovito održavanje klasičnih meteoroloških instrumenata.

Tvoje ključne odgovornosti:          

 • kontinuirano mjerenje, procjena i bilježenje stanja meteoroloških elemenata i pojava u zoni zračne luke
 • obavljanje redovnih i specijalnih zrakoplovnih meteoroloških motrenja, sinoptičkih motrenja i klimatoloških motrenja
 • sastavljanje i distribucija meteoroloških izvješća u nacionalnu i međunarodnu razmjenu prema nacionalnim i međunarodnim kodovima
 • vođenje Dnevnika glavne meteorološke postaje, provjera ispravnosti i obavljanje redovitog održavanja klasičnih instrumenata prema standardima za klasične meteorološke instrumente
 • izvještavanje NS-a KZP-a o funkcionalnosti instrumenata i druge meteorološke opreme
 • kontinuirano mjerenje, procjena, bilježenje i izvještavanje o stanjima meteoroloških elemenata i pojava u zoni zračne luke u svrhu sigurnog odvijanja zračnog prometa
 • provjera ispravnosti i obavljanje redovitog održavanja klasičnih instrumenata prema standardima za klasične meteorološke instrumente
 • obveza postupanja prema dokumentaciji koju je izdala Služba zrakoplovne meteorologije
 • obavljanje i ostalih poslova u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu voditelja Zrakoplovne meteorološke postaje.

Što nudimo?

 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Što tražimo?

Proaktivnu, savjesnu i odgovornu osobu s pozitivnim pristupom suradnicima i visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • minimalno SSS (prednost meteorološki smjer)
 • znanje engleskog jezika
 • minimalno jednu godinu radnog iskustva na poslovima zrakoplovne meteorologije
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Dozvola za rad s odgovarajućim ovlaštenjima koja je uvjet radnog mjesta stječe se tijekom rada.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećim poveznicama:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe ili diplome završenog studija
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 12. 8. 2022., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa prilaganjem skeniranih dokumenata.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.


  Jeste li trenutačno zaposleni? *

  Molimo priložite traženu dokumentaciju: