Javni natječaj za izbor kandidata za člana Uprave – direktora  trgovačkog društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Objavljen Javni natječaj za izbor kandidata za člana Uprave – direktora  trgovačkog društva Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.

Pogledajte dokument.