Inženjer u Odjelu poslovnih informacijskih sustava (m/ž) – 2 izvršitelja

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za inženjerom u Odjelu poslovnih informacijskih sustava s mjestom rada u Velikoj Gorici. Inženjer/-ka će biti odgovoran/-na za provedbu inženjeringa i održavanja poslovnih informacijskih sustava u skladu s Pravilnikom o korištenju poslovnih informacijskih sustava i Priručnikom za održavanje poslovnih informacijskih sustava te za pružanje usluge IT podrške korisnicima.

Tvoje ključne odgovornosti:          

 • sudjelovanje u aktivnostima inženjeringa i održavanja poslovnih informacijskih sustava u skladu s Pravilnikom o korištenju poslovnih informacijskih sustava i Priručnikom za održavanje poslovnih informacijskih sustava
 • sudjelovanje u provedbi projekata i investicija te po potrebi vođenje zadataka do puštanja sustava i postrojenja u rad u skladu s Priručnikom za upravljanje projektima
 • sudjelovanje u postupcima planiranja i provedbe javne nabave te izrada tehničke specifikacije za sustave i uređaje za poslovne informacijske sustave
 • izrada i briga o ažurnosti dokumentacije poslovnih informacijskih sustava
 • organizacija i koordinacija aktivnosti prikupljanja, analize i obrade zahtjeva korisnika za nabavu IT uređaja i potrošnog materijala
 • sudjelovanje u aktivnostima sustava upravljanja zaštitom te održavanja i poboljšanja kvalitete u skladu s Priručnikom za upravljanje zaštitom i Priručnikom kvalitete
 • koordinacija i provedba zaštite i pohrane važnih korisničkih i poslovnih podataka
 • sudjelovanje u IT korisničkoj podršci
 • obavljanje i ostalih poslova u okviru stručnosti i radnog iskustva sukladno potrebama posla i nalogu voditelja Odjela poslovnih informacijskih sustava.

Što nudimo?

 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Što tražimo?

Proaktivnu, savjesnu i odgovornu osobu s pozitivnim pristupom suradnicima i visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • minimalno VSS (300 ECTS bodova) iz područja tehničkih znanosti (elektrotehnika, računarstvo)
 • znanje engleskog jezika
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Prednost možeš ostvariti ako imaš:

 • napredno poznavanje područja informacijske sigurnosti (ISO 27001/27002)
 • napredno poznavanje mrežne sigurnosti, kriptografskih algoritama i sigurnosnih protokola
 • poznavanje sistemske administracije Microsoftovih servera i servisa
 • poznavanje rada s fizičkim serverima i blade serverima.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je dužan, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećim poveznicama:

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku diplome završenog studija
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 12. 8. 2022., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa prilaganjem skeniranih dokumenata.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.


  Jeste li trenutačno zaposleni? *

  Molimo priložite traženu dokumentaciju: