Administrator obračuna plaća (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za administratorom obračuna plaća s mjestom rada u Velikoj Gorici. Administrator obračuna plaća bit će odgovoran za ispravnost ulazne dokumentacije za obračun plaća kao i sam obračun plaća, za vjerodostojnu dokumentaciju vezanu uz obračun plaća te kontrolu ispravnosti evidencije o radnim satima.

Tvoje ključne odgovornosti:          

 • unos osnovnih podataka za obračun plaća
 • kontrola ispravnosti ulazne dokumentacije za obračun plaća, naknada i drugog dohotka
 • vođenje propisanih evidencija vezano uz obračun plaća, naknada i drugog dohotka
 • izrada zakonom traženih izvještaja iz područja obračuna plaća te izvještaja za potrebe organizacijskih jedinica
 • priprema i izdavanje svih vrsta potvrda koje se odnose na plaću
 • obračun svih vrsta naknada i drugog dohotka
 • izrada obrazaca JOPPD
 • koordiniranje obračuna bolovanja na teret HZZO-a i dostava dokumentacije
 • izrada potvrda o primanjima djelatnika i vanjskih suradnika
 • dostava podataka iz područja obračuna plaća, naknada i drugog dohotka internim korisnicima.

Što tražimo?

Analitičnu, savjesnu, pedantnu i temeljitu osobu usmjerenu na detalje, s pozitivnim pristupom suradnicima, s visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • najmanje završenu srednju školu društvenog smjera (ekonomija)
 • poznavanje engleskog jezika
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Prednost možeš ostvariti ako imaš:

 • radno iskustvo na poslovima obračuna plaća
 • napredno poznavanje Excela i drugih alata MS Officea.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) te u skladu sa člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) uz prijavu je, uz dokaz o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećoj poveznici: Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.pdf (gov.hr).

Što nudimo?

 • Ugovor na neodređeno vrijeme
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti. 

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenom studiju ili srednjoj školi
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 3. prosinca 2021., a prijaviti se možešpopunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa prilaganjem skeniranih dokumenata.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.


Jeste li trenutačno zaposleni? *

Molimo priložite traženu dokumentaciju: