Administrator knjigovodstva (m/ž)

Prilika

U Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe u potrazi smo za administratorom knjigovodstva s mjestom rada u Velikoj Gorici. Administrator knjigovodstva bit će odgovoran/-na za knjigovodstvenu dokumentaciju i knjiženje poslovnih promjena.

Tvoje ključne odgovornosti:

 • vođenje evidencije imovine Društva
 • priprema za knjiženje i provedba knjiženja poslovnih promjena
 • obračun amortizacije i priprema temeljnice za knjiženje u glavnu knjigu
 • usklađivanje stanja kupaca i dobavljača
 • kontinuirano usklađivanje stanja na skladištima
 • opomene za neplaćene račune i obračun zateznih kamata
 • izrada popisnih lista i rješenja u slučajevima otpisa, viškova i manjkova
 • izrada svih potrebnih pregleda i izvještaja iz računovodstvenih evidencija
 • pohranjivanje dokumentacije.

Što tražimo?

Analitičnu, savjesnu, pedantnu i temeljitu osobu usmjerenu na detalje, s pozitivnim pristupom suradnicima, s visokim profesionalnim i etičkim standardima.

Klikni i prijavi se ako imaš:

 • najmanje završenu srednju školu društvenog smjera
 • poznavanje engleskog jezika
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Prednost možeš ostvariti ako imaš:

 • radno iskustvo na poslovima knjigovodstva
 • napredno poznavanje Excela i drugih alata MS Officea.

Posebne prednosti

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti dužan se u prijavi pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na druge kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17) uz prijavu je dužan, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalazi se na sljedećoj poveznici.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18) uz prijavu je dužan pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Što nudimo?

 • Ugovor na određeno vrijeme od godinu dana, s mogućnošću nastavka radnog odnosa
 • mogućnost kontinuiranog usavršavanja i razvoja
 • pozitivno i motivirajuće radno okruženje i tim
 • niz poticajnih pogodnosti.

Prihvati izazov i prijavi se!

Uz popunjenu e-prijavu trebaš priložiti:

 • životopis
 • presliku svjedodžbe o završenom studiju ili srednjoj školi
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci
 • domovnicu ili dokaz o državljanstvu države članice Europske unije.

Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente vezane uz iskustvo i znanja navedena kao prednost pri odabiru kandidata.

Oglas je otvoren do 23. travnja 2021., a prijaviti se možeš popunjavanjem e-prijave u nastavku oglasa priloženim skeniranim dokumentima.

Kandidati će biti testirani. Pozivi na testiranje bit će upućeni e-poštom ili telefonom. Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje smatrat će se da su povukli prijavu na oglas. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati kao ni prijave koje nisu poslane popunjavanjem e-prijave.

Prijava


Jeste li trenutačno zaposleni? *

Molimo priložite traženu dokumentaciju: