Linkovi

Državne institucije i zrakoplovne vlasti
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo
Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Državna uprava za zaštitu i spašavanje
Državni hidrometeorološki zavod

Međunarodne zrakoplovne institucije
Eurocontrol - Europska organizacija za sigurnost zračne plovidbe
CANSO - Međunarodna organizacija civilnih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi
EASA - Europska agencija za sigurnost zračnog prometa
ECAC - Europska konferencija civilnog zrakoplovstva
FAA - Američke zrakoplovne vlasti
FAB CE - Funkcionalni blok zračnog prostora Središnje Europe
ICAO - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo
IATA - Međunarodna udruga zračnih prijevoznika
AEA - Udruga europskih zračnih prijevoznika
Sektor Europske komisije za mobilnost i transport
SESAR Deployment Manager - Upravitelj uvođenja SESAR-a
COOPANS - Suradnja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi

Zračni prijevoznik
Croatia Airlines

Aerodromi
Zračna luka Zagreb
Zračna luka Pula
Zračna luka Rijeka
Zračna luka Zadar   
Zračna luka Split
Zračna luka Brač
Zračna luka Dubrovnik
Zračna luka Osijek
Zračno pristanište Mali Lošinj

Udruge
Hrvatska udruga inženjera i tehničara za osiguranje plovidbe zrakoplova
Hrvatska udruga kontrolora letenja
Hrvatski zrakoplovni savez