Sustavi za nadzor zračnog prometa

Sustavi za nadzor zračnog prometa Sustavi za nadzor zračnog prometa bitna su karika u lancu koja omogućuje sigurno i djelotvorno pružanje operativne usluge u zračnom prometu (Air Traffic Services – ATS). Pouzdanu i točnu detekciju zrakoplova u prostoru omogućuju suvremeni radarski sustavi koji su u stanju pratiti zahtjeve koje postavlja važeća europska regulativa uz preporuke Eurocontrola, a sve u cilju uspostave Jedinstvenog europskog neba.
 
Nekooperativnu i neovisnu detekciju zrakoplova (Non-Cooperative Independent Surveillance) omogućuju nam primarni radarski sustavi. Njihov je osnovni zadatak da osiguraju detekciju i u uvjetima kad zrakoplovni sustavi nehotično (zbog kvara) ili namjerno ne odgovore na upite zemaljskog sustava (npr. sekundarnog radara).
 
Kako bi jednoznačno identificirali zrakoplov, neophodno je da i sustavi u zrakoplovu sudjeluju u procesu detekcije. Kooperativna, ali i dalje neovisna detekcija (Cooperative Independent Surveillance) omogućena je korištenjem sekundarnih nadzornih radara i transpondera u zrakoplovu. Uz principe sekundarne detekcije starijih dana, kad se uz poziciju zrakoplova dobivala još samo identifikacija i visina, današnji suvremeni mode S sekundarni radarski sustavi omogućuju selektivnu komunikaciju sa zrakoplovom.
 
HKZP u svom sustavu ima tri suvremena mode S radarska sustava (Pleso, Kozjak i Psunj), čiji podaci zajedno s integriranim podacima od vojnih radara (Sljeme, Učka i Rota) osiguravaju višestruko pokrivanje područja odgovornosti kako en-route tako i terminalnih područja RH. Dodatnu sigurnost glede raspoloživosti sustava nadzora zračnog prometa svakako daje činjenica da su radarski sustavi redundantni te su disperzirani na različitim geografskim lokacijama.
 
Tim kvalificiranih inženjera i tehničara kontinuirano nadzire sustav nadzora zračnog prometa te je spreman u svakom trenutku odgovoriti na sve izazove glede održavanja i prilagodbe sustava novim operativno-tehničkim zahtjevima.
 
Nove tehnologije, poput ADS-B-a (Cooperative Dependent Surveillance), zasigurno će u skorije vrijeme naći svoje mjesto unutar sustava za nadzor zračnog prometa. Stručnost i motiviranost tehničkog osoblja garancija je da će svi izazovi koje donosi budućnost biti ispunjeni.