Navigacijski sustavi

Navigacijski sustavi Zrakoplovni navigacijski sustavi (NAVAIDS) su radionavigacijski sustavi koji zrakoplovima opremljenim odgovarajućom opremom pružaju sljedeće navigacijske informacije:
  • udaljenost od referentne točke (DME – Distance Measuring Equipment),
  • azimut pozicije zrakoplova u odnosu na referentnu poziciju (VOR – VHF Omnidirectional Radio range),
  • smjer kretanja zrakoplova u odnosu na smjer prema referentnoj poziciji (NDB/L – Non Directional Beacon/Locator),
  • određivanje pozicije zrakoplova u prostoru (VOR/DME sustav ili istovremeno korištenje više DME sustava).
Navedeni navigacijski sustavi instalirani su diljem zemlje kako bi osigurali sigurnu provedbu:
  • konvencionalne i RNAV (Area Navigation) rutne navigacije (VOR/DME, DME-DME, NDB),
  • prilaznih i odlaznih procedura (VOR/DME, NDB, L),
  • nepreciznih instrumentalnih prilaznih i sletnih procedura (NDB/L),
  • procedura neuspjelog prilaza (VOR/DME, NDB).
Za provedbu preciznog instrumentalnog prilaza i slijetanja koristi se ILS (Instrument Landing System). ILS sustavi pripadajuće kategorije (CAT I/II/III) omogućuju provedbu operacija u zračnim lukama u uvjetima smanjene, pa čak i potpuno smanjene vidljivosti. Sve zračne luke primarne važnosti u Hrvatskoj opremljene su ILS, VOR, DME i NDB sustavima.
 
Odgovarajućim održavanjem i nadzorom sustava kojeg provode specijalisti Zrakoplovno-tehničke službe zajamčen je ispravan rad i visoka dostupnost te raspoloživost zrakoplovnih navigacijskih sustava. U sklopu preventivnog održavanja provode se periodičke zrakoplovne provjere i kalibracija navigacijskih sustava te se na propisan način (ICAO Annex 10, ICAO Doc. 8071) potvrđuje njihova ispravnost.
 
U skladu sa svjetskim trendovima i napretkom tehnologije, u skorijoj budućnosti očekujemo i primjenu navigacijskih procedura temeljenih na satelitskim sustavima (SBAS - Space Based Augmentation System, te GBAS - Ground Based Augmentation System), što će dovesti do određenih promjena u navigacijskoj infrastrukturi.