Podatkovni komunikacijski sustavi

Podatkovni komunikacijski sustavi Podatkovne komunikacije pokrivaju specifični skup komunikacijskih tehnologija koje, osim mrežnih IP (Internet Protocol) sustava i protokola, podrazumijevaju i specifične ATN (Aeronautical Telecommunications Network) sustave i protokole, kao što su: AFTN/AMHS (Aeronautical Fixed Telecommunications Network/Automated Message Handling System) ili AGDL/CPDLC (Air-Ground Data Link/Controller-Pilot Data Link Communications).
 
Optimalna organizacija u kombinaciji s kompetentnim osobljem sukladno Eurocontrolovoj shemi stručnosti (ATSEP Competence Scheme), provođenje definiranih procedura i kvalitetno vođenje dokumentacije omogućuju visoki stupanj raspoloživosti sustava i usluga podatkovnih komunikacija.
 
U okviru pružanja usluga nadzora, održavanja i inženjeringa podatkovnih komunikacija upravlja se velikim brojem uređaja, kao što su: preklopnici, usmjerivači, vatrozid, IPS, poslužitelji, WiFi bežični uređaji ili radne stanice. Ukupna baza svih uređaja i pripadnih modula doseže brojku od skoro 2000.
 
Dio podatkovnih komunikacija koji pokriva područje IP mrežnih sustava obuhvaća:
  • strukturno i namjensko kabliranje - temeljna infrastruktura,
  • LAN mrežu (kampus u Zagrebu, lokalne mreže u podružnicama) - hijerarhijski organizirana u tri sloja: pristupni (access), distribucijski (distribution) i središnji (core),
  • WAN mrežu - integrirana mreža za IP komunikaciju između središnje lokacije i podružnica, kao i između podružnica,
  • WLAN mrežu - bežični pristup pomoću prijenosnih računala i mobilnih uređaja,
  • sigurnosnu mrežu - sustav sigurnosnih uređaja i protokola koji osiguravaju sigurnu IP komunikaciju internih operativnih sustava KZP-a s vanjskim subjektima,
  • sustav za kontrolu i upravljanje IP mrežama - nadzor i upravljanje IP mrežnim sustavima.
Jedan od važnijih sustava HKZP-a iz područja podatkovnih komunikacija je Sustav za međunarodnu komunikaciju i razmjenu podataka - FAMA (Flight Plan Converter ATS Messaging Application) koji u svrhu sigurne i pouzdane razmjene zrakoplovnih poruka koristi AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunications Network) tj. njegovu moderniju inačicu AMHS (Aeronautical Message Handling System) koja se temelji na ITU-T X.400 standardu.
 
U tijeku je realizacija Controller-Pilot Data Link (CPDL) usluge kojom bi se rasteretila standardna govorna komunikacija između pilota i kontrolora zračnog prometa korištenjem A/G podatkovne veze.