ATM sustavi za obradu podataka

ATM sustavi za obradu podataka Za svakog suvremenog pružatelja usluga kontrole zračnog prometa značaj ATM sustava je svakim danom sve veći. Ovi napredni sustavi iz ogromne količine primljenih podataka sofisticiranim algoritmima i metodama generiraju i prikazuju vremenski i sigurnosno kritične informacije, čime postaju nužan alat za efikasno i sigurno upravljanje zračnim prometom.

Malobrojan, no vrhunski osposobljen i visoko motiviran tim inženjera i tehničara (ATSEP - Air Traffic Safety Electronic Personnel) odgovoran je za dizajn i instalaciju novih sustava, ali isto tako i za nadzor, održavanje i nadogradnje postojećih. Praćenje i uključivanje naprednih i sigurnih tehnologija uz poštivanje međunarodne, europske i nacionalne regulative, osnovna je misao vodilja tima. Da bi se dodatno osigurala visoka raspoloživost, sustavi za obradu podataka su pod konstantnim nadzorom tima.

Kao rezultat planiranog razvoja, u okviru sustava za obradu podataka stvorena je mreža sustava koji na siguran način komuniciraju ne samo međusobno, već i s drugim HKZP sustavima bitnim za rad suvremene kontrole zračnog prometa te s ostalim pružateljima usluga u zračnoj plovidbi. Svi ATM sustavi projektirani su redundantno, koristeći pouzdane i inovativne tehnologije, a sve u svrhu osiguranja visoke raspoloživosti nužne za kontinuirano i sigurno pružanje usluga korisnicima.

U ATM sustavima se ulazni podaci - kao npr. radarski podaci, planovi leta i meteorološki podaci - obrađuju te se iz njih dobivaju informacije potrebne za što točniji, ažurniji i informativniji prikaz trenutne zračne situacije na zaslonima kontrolora zračnog prometa.

ATM sustavi za obradu podataka u HKZP-u obuhvaćaju:
  • sustave za operativni prikaz (kontrolorsko radno mjesto) – Operational Display Systems,
  • sustave za obradu planova leta – Flight Data Processing Systems,
  • sustave za obradu podataka o poziciji zrakoplova – Surveillance Data Processing Systems,
  • zaštitne sigurnosne i nadzorne sustave - Safety Nets and Monitoring Aids Systems,
  • sustave za upravljanje aeronautičkim informacijama – Aeronautical Information Management Systems,
  • sustave za obradu meteoroloških podataka – Meteorogical Data Processing Systems,
  • ostale računarske sustave za podršku.
Većina ATM sustava za obradu podataka osim produkcijskog dijela, koji se koristi u upravljanju zračnim prometom, sadržava simulacijske, razvojne i testne sustave.

Najsloženiji sustav unutar ATM područja je CroATMS_C (Croatian Air Traffic Management System – COOPANS), a ujedno je i jedan od najvažnijih sustava HKZP-a koji se koristi za upravljanje cjelokupnim rutnim prometom, kao i za prilazne i toranjske operacije najprometnijih hrvatskih zračnih luka.