Originatori

Originatori

Kada originatori podataka namjeravaju uvoditi promjene, koje rezultiraju odgovarajućom objavom podataka sukladno AIRAC sustavu, trebaju ih planirati na način da uključe odgovarajuće datume do kojih moraju dostaviti podatke Odjelu zrakoplovnih glasila, kako bi zrakoplovne informacije bile pripremljene za stupanje na snagu na željeni AIRAC datum. 

Datumi za dostavu podataka i njihovo stupanje na snagu prikazani su u tablici.

Dostava podataka Datum stupanja na snagu
10 JAN 2020 26 MAR 2020
07 FEB 2020 23 APR 2020
06 MAR 2020 21 MAY 2020
03 APR 2020 18 JUN 2020
01 MAY 2020 16 JUL 2020
29 MAY 2020 13 AUG 2020