Integrirano upravljanje rizicima

Integrirano upravljanje rizicima Hrvatska kontrola zračne plovidbe uspostavila je sustav integriranog upravljanja rizicima (Enterprise Risk Management - ERM) sukladno međunarodno priznatoj i znanstveno utemeljenoj metodologiji i standardima.

ERM predstavlja strateški alat organizacije u postizanju temeljnih ciljeva poslovanja i osiguravanju dugoročne održivosti organizacije u svim aspektima djelovanja.

Metodološki okvir izgradnje i implementacije sustava integriranog upravljanja rizicima uključuje analizu okruženja i poslovanja poduzeća, određivanje poslovnih ciljeva, identifikaciju rizika, procjenu rizika i utjecaja na ciljeve, izgradnju registra rizika, mjere upravljanja rizicima, nadzor komunikaciju i izvještavanje te kontinuirano praćenje i revidiranje procesa.

HKZP ima uspostavljen registar i mapu strateških rizika kojima aktivno upravlja kroz identificirane izvore i definirane mjere za ublažavanje posljedica kako vjerojatnosti nastupanja pojedinog neželjenog događaja, tako i njegove značajnosti.

Politika integriranog upravljanja rizicima