Zaštita

Sustav upravljanja zaštitom (Security Management System  SecMS) unutar Hrvatske kontrole zračne plovidbe brine o zaštiti zaposlenika, objekata i opreme radi sprječavanja protuzakonitog ometanja pružanja usluga, te o zaštiti poslovnih podataka koje prima, proizvodi ili na drugi način koristi tako da pristup tim podacima bude ograničen samo na ovlaštene osobe (načelo need to know).

SecMS bavi se ugrozama koje su izravno usmjerene na ATM sustav ali i područjima gdje ATM ima ključnu ulogu u prevenciji ili odgovorima na ugroze usmjerene na ostale dijelove zrakoplovnog sustava, posebice kada oni predstavljaju vrijednost od nacionalnog ili međunarodnog značaja.

SecMS uveden u HKZP također osigurava potporu zaštiti zračnog prostora (airspace security) i zaštiti aerodroma (airport security) u domenama kako je to regulirano Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa, te sudjeluje u izradi planova za kontinuirano poslovanje/pružanje usluga i poslovni oporavak (povratak u normalno stanje).

Politika zaštite