OHS

Hrvatska kontrola zračne plovidbe primjenjuje sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu po normi ISO 45001:2018 kao dio svoje strategije upravljanja rizicima u smislu zaštite osoblja i imovine te usuglašavanja s mogućim zakonodavnim promjenama.
 
ISO 45001:2018 promiče sigurnu i zdravu radnu okolinu tako što osigurava okvir za sustavno utvrđivanje i procjenu svih zdravstvenih i sigurnosnih rizika i prilika, smanjenje potencijalnog rizika od nezgoda, usklađivanje sa zakonskim propisima te poboljšanje cjelokupnog poslovanja.
 
Politika zaštite zdravlja i sigurnosti na radu