Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

E-VV 02/17 - Nabava goriva za vozila
E-VV 03/17 - Čišćenje poslovnog prostora u Zagrebu
E-VV 06/17 - Nabava usluga zaštitarske službe (tjelesna zaštita) na lokacijama HKZP-a Velika Gorica – Rudolfa Fizira 2 i Radarska postaja Kurilovec
E-VV 07/17 - Zakup vodova, telefonskih linija, TK usluga mobilne telefonije, interneta te usluga prijenosa podataka (data usluga) – u dvije grupe
E-MV 18/17 – Građevinski i infrastrukturni radovi za potrebe A-SMGCS sustava
E-VV 01/17 - Zakup E1 telekomunikacijskih veza i Ethernet telekomunikacijskih kapaciteta
 E-VV 10/17 - Računalna oprema i programi opće namjene (11 grupa)
E-MV 19/17 - Rekonstrukcija klimatizacije nove zgrade HKZP
E-VV 14/17 - Održavanje mrežne opreme
E-VV 09/17 - Prijevoz radnika HKZP d.o.o. na posao i s posla u Zagrebu
E-VV 11/17 - Opskrba električnom energijom
E-VV - /17 - Nabava i ugradnja VHF i UHF radijskih sustava za kontrolu zračnog prometa
E-VV -/17 - Supply and installation of VHF and UHF radio systems for Air Traffic Control
E-VV 16/17 - Nabava monitora
E-VV 16/17 - Procurement of Displays
E-VV 23/17 - Nabava hrane (2 grupe)
E-VV 20/17 - Nabava sustava VOR/DME Lošinj
E-VV 20/17 - Procurement of VOR/DME Lošinj System