Oglas za radno mjesto u Puli

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
 O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme 
 
1. Nadzornik zrakoplovno-tehničkog podsustava u Podružnici Pula (zračna luka) – 1 izvršitelj (m/ž)  
 
Uvjeti:
 • VŠS/SSS elektrotehničkog smjera,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozačka dozvola “B” kategorije.
Prednost imaju kandidati sa:
 • završenim sveučilišnim studijem tehničkih znanosti elektrotehnike odnosno računarstva, s više od ECTS 300 bodova, odnosno zvanjem diplomiranog inženjera elektrotehnike (VSS, VII stupanj),
 • znanjem i iskustvom u radu (postavljanje, održavanje, upravljanje) s radiokomunikacijskim, telekomunikacijskim sustavima i uređajima,
 • znanjem i iskustvom u mjerenjima i mjernim instrumentima,
 • znanjem i iskustvom u upravljanju ljudskim i materijalnim resursima,
 • naprednim znanjem rada u MS Office paketu, ponajprije Outlook, Word, Excel, Visio, Powerpoint,
 • visokom odgovornošću i sposobnošću analitičkog promišljanja te donošenja pravodobnih odluka u možebitno stresnom okruženju,
 • željom i spremnošću na cjeloživotno učenje i profesionalno usavršavanje,
 • željom i spremnošću za povremeni rad i edukaciju izvan osnovnog mjesta rada.
Opis i odgovornosti:
 • rad u poticajnom, dinamičnom i zanimljivom zrakoplovnom okruženju,
 • postavljanje, održavanje i upravljanje raznorodnim zrakoplovno-tehničkim sustavima i uređajima,
 • upravljanje sustavom nadzora, upravljanja i održavanja u smislu ljudskih i materijalnih resursa te pripadajućih procedura i dokumentacije, predlaganje poboljšanja,
 • implementacija novih tehnologija, izgradnja zrakoplovno-tehničke infrastrukture u zračnim lukama i vanjskim objektima tvrtke u RH,
 • samostalno i timsko rješavanje problema i kvarova, te incidentnih situacija,
 • dokumentiranje rješenja, tehničkih instalacija i procedura.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku diplome/svjedodžbe, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (preslike ugovora o radu i elektronički zapis HZMO) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci.
Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od područja relevantnih za oglas.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testom i intervjuom. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidat bit će upućen na liječnički pregled. Uvjet za obavljanje poslova radnog mjesta je stjecanje dozvole za rad i odgovarajućih ovlaštenja.
 
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad u trajanju šest mjeseci.
 
Prijave na oglas podnose se zaključno sa 17.10.2015.  preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45

s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.