Oglas za radna mjesta u Velikoj Gorici

H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d. o. o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2, objavljuje
 
O  G  L  A  S
za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme
na radnim mjestima u Velikoj Gorici (zračna luka)
 
1.  Viši stručni suradnik za administraciju i održavanje – 1  izvršitelj (m/ž)  
 
Uvjeti:
 • završen fakultet iz područja elektrotehnike i/ili računarstva: diplomirani inženjer (dipl. ing.) ili magistar inženjer (mag. ing.), stručna sprema VSS,
 • 3 godine radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu.
Prednost imaju kandidati sa:
 • završenim sveučilišnim studijem tehničkih znanosti elektrotehnike i računarstva,
 • naprednim poznavanjem područja informacijske sigurnosti (ISO 27001/27002),
 • naprednim poznavanjem mrežne sigurnosti, kriptografskih algoritama i sigurnosnih protokola,
 • praktičnim iskustvom u administraciji vatrozidnih uređaja,
 • poznavanjem sistemske administracije Microsoft servera i servisa,
 • poznavanjem rada sa virtualizacijskim tehnologijama,
 • relevantnim certifikatima iz navedenih područja,
 • vozačka dozvola “B” kategorije.
  Opis i odgovornosti:
 • rad u poticajnom i dinamičnom okruženju,
 • razvoj, održavanje i upravljanje informacijskom sigurnošću u IT sustavima,
 • sudjelovanje u projektima vezanim uz IT sustave,
 • administracija i održavanje IT sustava te pružanje podrške korisnicima,
 • samostalno i timsko rješavanje problema i kvarova, te incidentnih situacija,
 • dokumentiranje rješenja, tehničkih instalacija i procedura.
 
2. Nadzornik zrakoplovno-tehničkog sustava – ATM sistemski inženjer – instruktor – 1  izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
 • završen sveučilišni studij tehničkih znanosti elektrotehnike odnosno računarstva, s više od ECTS 300 bodova, odnosno zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike (VSS, VII stupanj) ili magistra inženjera elektrotehnike (mag.ing),
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozačka dozvola “B” kategorije.
Prednost imaju kandidati sa:
 • znanjem i iskustvom u naprednom korištenju i administriranju UNIX/Linux OS-a,
 • znanjem programiranja u nekom od OO programskih jezika (Java, Python, C++, itd.),
 • dobrim poznavanjem računalnih mreža,
 • poznavanjem relacijskih baza podataka,
 • poznavanjem virtualizacijskih tehnologija,
 • posjedovanjem relevantnog certifikata kojim dokazuju tražena znanja i vještine,
 • naprednim znanjem rada u MS Office paketu, ponajprije Outlook, Word, Excel, Visio, Powerpoint…,
 • visokom odgovornošću i sposobnošću analitičkog promišljanja te donošenja pravodobnih odluka u možebitno stresnom okruženju,
 • željom za dijeljenjem znanja i iskustva te poučavanjem drugih,
 • željom i spremnošću na cjeloživotno učenje i profesionalno usavršavanje,
 • željom i spremnošću za povremeni rad i edukaciju izvan osnovnog mjesta rada.
3. Nadzornik zrakoplovno-tehničkog sustava – CNS sistemski inženjer – instruktor – 1  izvršitelj (m/ž)

Uvjeti:
 • završen fakultet ili veleučilište tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike i/ili računarstva: diplomirani inženjer (dipl. ing.) ili magistar inženjer (mag. ing.); stručna sprema VSS,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozačka dozvola “B” kategorije.
Prednost imaju kandidati sa:
 • završenim sveučilišnim studijem tehničkih znanosti elektrotehnike odnosno računarstva, s više od ECTS 300 bodova, odnosno zvanjem diplomiranog inženjera elektrotehnike (VSS, VII stupanj),
 • znanjem i iskustvom u radu (postavljanje, održavanje, upravljanje) s radiokomunikacijskim, telekomunikacijskim sustavima i uređajima,
 • znanjem i iskustvom u mjerenjima i mjernim instrumentima,
 • znanjem i iskustvom u upravljanju ljudskim i materijalnim resursima,
 • naprednim znanjem rada u MS Office paketu, ponajprije Outlook, Word, Excel, Visio, Powerpoint,
 • visokom odgovornošću i sposobnošću analitičkog promišljanja te donošenja pravodobnih odluka u možebitno stresnom okruženju,
 • željom za dijeljenjem znanja i iskustva te poučavanjem drugih,
 • željom i spremnošću na cjeloživotno učenje i profesionalno usavršavanje,
 • željom i spremnošću za povremeni rad i edukaciju izvan osnovnog mjesta rada.
Opis i odgovornosti za radna mjesta pod brojem 2. i 3.:
 • rad u poticajnom, dinamičnom i zanimljivom zrakoplovnom okruženju,
 • postavljanje, održavanje i upravljanje računarskim zrakoplovno-tehničkim sustavima i uređajima,
 • upravljanje sustavom nadzora, upravljanja i održavanja u smislu ljudskih i materijalnih resursa te pripadajućih procedura i dokumentacije, predlaganje poboljšanja,
 • implementacija novih tehnologija, sudjelovanje u nadogradnjama sustava, sudjelovanje u projektima,
 • samostalno i timsko rješavanje problema i kvarova te incidentnih situacija,
 • provedba internog stručnog specijalističkog osposobljavanja,
 • dokumentiranje rješenja, tehničkih instalacija i procedura.
4. Zrakoplovno-tehnički specijalist za EEK sustave – 1 izvršitelj (m/ž) 
 
Uvjeti:
 • stručna sprema VŠS/SSS,
 • elektrotehnička škola,
 • 1 godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • osposobljenost za rad na osobnom računalu,
 • vozačka dozvola “B” kategorije.
Prednost imaju kandidati sa:
 • znanjem i iskustvom u radu (postavljanje, održavanje, upravljanje) sa strojevima, sustavima i uređajima za napajanje i razvod električne energije,
 • znanjem i iskustvom u radu (postavljanje, održavanje, upravljanje) s klimatizacijskim sustavima,
 • iskustvom u radu u okružju pod naponom i s niskonaponskim mrežama i instalacijama,
 • iskustvom u radu s ručnim električnim alatima,
 • znanjem i iskustvom u mjerenjima i mjernim instrumentima,
 • naprednim znanjem rada u MS Office paketu, ponajprije Outlook, Word, Excel, Visio...,
 • odgovornošću i sposobnošću analitičkog promišljanja te donošenja pravodobnih odluka u možebitno stresnom okruženju,
 • željom i spremnošću na cjeloživotno učenje i profesionalno usavršavanje,
 • željom i spremnošću za povremeni rad i edukaciju izvan osnovnog mjesta rada.
Opis i odgovornosti:
 • rad u poticajnom, dinamičnom i zanimljivom zrakoplovnom okruženju,
 • postavljanje, održavanje i upravljanje elektroenergetskim te klimatizacijskim sustavima i uređajima,
 • izgradnja infrastrukture u zračnim lukama i vanjskim objektima tvrtke u RH,
 • samostalno i timsko rješavanje problema i kvarova, te incidentnih situacija,
 • dokumentiranje rješenja, tehničkih instalacija i procedura.
Uvjet za obavljanje poslova radnih mjesta pod brojem 2., 3. i 4. je naknadno stjecanje dozvole za rad i odgovarajućih ovlaštenja.
 
5. Stručni suradnik za osposobljavanje – 1 izvršitelj (m/ž) 

Uvjeti:
 • stručna sprema VŠS/SSS,
 • Fakultet prometnih znanosti, smjer aeronautike ili odgovarajuća stručna osposobljenost,
 • 2 godina iskustva na poslovima kontrole zračnog prometa,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • osposobljenost za rad na osobnom računalu.
Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta - presliku diplome/svjedodžbe, presliku domovnice, dokaz o radnom iskustvu (preslike ugovora o radu i elektronički zapis HZMO) i uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci.
Kandidati u prijavi mogu priložiti i druge dokumente kojima potvrđuju kompetentnost u nekom od područja relevantnih za oglas.
 
Za kandidate koji ispunjavaju uvjete iz oglasa provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testom i intervjuom. Prije potpisivanja ugovora o radu izabrani kandidati bit će upućeni na liječnički pregled.
 
Posebni uvjet za radno mjesto je probni rad u trajanju šest mjeseci.
 
Prijave na oglas podnose se zaključno sa 17.10.2015. preporučenom poštom na adresu:
 
Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
10150 Zagreb - Zračna luka, p.p. 45

s naznakom „Oglas za zapošljavanje“
 
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.