Oglas za novu generaciju kontrolora

Oglas za novu generaciju kontrolora
 
H r v a t s k a   k o n t r o l a   z r a č n e   p l o v i d b e  d.o.o.
Velika Gorica, Rudolfa Fizira 2, objavljuje

O G L A S
za izbor polaznika osposobljavanja za kontrolore zračnog prometa
-  do 20 polaznika (mjesto rada: Zagreb, Dubrovnik, Zadar)
Uvjeti:
 • najmanje završena 4-godišnja srednja škola,
 • aktivno znanje hrvatskog i engleskog jezika,
 • državljanstvo Republike Hrvatske ili druge članice EU,
 • najmanje 19, a najviše 26 navršenih godina* (poradi specifičnosti zanimanja),
 • izvrsno zdravstveno stanje**.
Napomene:  
*navršenih do kraja 2015
.
* iznimno u odnosu na gore navedeni uvjet za dobnu granicu, u obzir će se uzeti i molbe kandidata koji su uspješno završili osnovno osposobljavanje (basic training) od 2013. na dalje
** zdravstveni pregled će se obaviti na trošak poslodavca u ovlaštenoj medicinskoj ustanovi u skladu s medicinskim zahtjevima za kategoriju 3 zdravstvene sposobnosti prema Pravilniku o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) broj 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (NN 75/13). Ovlaštena medicinska ustanova može zatražiti da prilikom inicijalnog pregleda priložite uvjerenje o zdravstvenom stanju izdano od obiteljskog liječnika/ liječnika opće prakse.

Uz prijavu je potrebno priložiti:
 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe),
 • uvjerenje o nepokretanju kaznenog postupka ne starije od šest mjeseci,
 • presliku dokumenta kojim se potvrđuje državljanstvo,
 • presliku svjedodžbe ili certifikata o znanju engleskog jezika.
Kandidati koji su testirani na FEAST testu nakon 30.09.2013. i nisu zadovoljili na testovima, neće se uzimati u obzir.

Postani KONTROLOR LETENJA i ostvari karijeru bez premca! Nakon završenog osposobljavanja postaješ dio zajednice visoko obučenih profesionalaca koji omogućuju nesmetano i sigurno odvijanje zračnog prometa. Kontrolori letenja povezuju svijet 24 sata dnevno. Posao kontrolora letenja je zahtjevan, ali i izazov koji pruža neizmjerno zadovoljstvo.

Ako si samouvjeren i odlučan, donosiš brze i točne odluke, imaš odlično pamćenje, percepciju i pažnju, samomotiviran si, odgovoran, dobro poznaješ engleski jezik, timski si igrač, imaš visoku toleranciju na stres, odlično se snalaziš u vremenu i prostoru te si izvrsnog zdravlja…, prijavi se i postani kontrolor zračnog prometa!

Nakon završenog osnovnog osposobljavanja (basic training), kandidati će se sukladno procjeni i potrebi poslodavca usmjeriti na „rating training“ za oblasnog kontrolora (radno mjesto u Zagrebu) ili toranjskog kontrolora (s radnim mjestom u Dubrovniku, Zadru ili Zagrebu).
 
Oglas je otvoren do 23.9.2015., a kandidati će se testirati po primitku određenog broja prijava.
Više informacija o oglasu možete naći u vodiču kroz natječaj.
 
Prijave na oglas mogu se podnijeti na jedan od sljedećih načina:
 • popunjavanjem e-prijave na web stranici HKZP-a: www.crocontrol.hr/prijave
 • dostavom na elektroničku adresu: kontrolor.letenjaxxxcrocontrol.hr ili
 • dostavom dokumentacije na adresu:               
HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o. 
10 150 Zagreb -  Zračna luka, p.p. 45
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na broj telefona 01 6259 434 i 01 6259 388.