Rijeka Airport - LDRI

(Napomena: klimatološki podaci uzimani su samo za vrijeme otvorenosti aerodroma)
 
Coordinates 45⁰13'01'' N  014⁰34'13'' E
Elevation 85 m
Runway Direction 14/32

Ruža vjetra