Simulator

Simulator Najmoderniji simulator u sklopu nadogradnje na COOPANS verziju ATM sustava postavljen je 2013. i identičan je operativnom sustavu koji je uveden u operativni rad u veljači 2014.
 
Kontrolori zračnog prometa mogu raditi u 10 sektora (20 radnih mjesta), pa je moguće simulirati vrlo veliki broj stvarnih prometnih situacija, validirati promjene u zračnom prostoru te procedure, provoditi real-time i fast-time simulacije, omogućiti školovanje za izvanredne situacije (emergency training) itd.