Okoliš

Okoliš Kroz dugogodišnje iskustvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe ostvaruje prepoznatljiv ugled kvalitetne i stručne organizacije na području pružanja usluga u zračnoj plovidbi, te ima za cilj ostati u samom vrhu po sigurnosti i kvaliteti usluga koje pruža, zadovoljstvu korisnika, uvažavanju interesa zaposlenika, vlasnika i lokalne zajednice, uz stalnu brigu o okolišu.

Da bismo bili među najboljima, moramo se posvetiti stalnom poboljšavanju vlastitih vještina i učinkovitosti HKZP-a u cjelini te poštovati sve propise i standarde uz posebnu brigu o upravljanju okolišem.

Prepoznavanjem svih aspekata okoliša stvoreni su uvjeti za definiranje općih i pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša, pri čemu se vodilo računa o:
  • usklađenosti sa zakonskim i drugim zahtjevima vezanima  uz zaštitu okoliša
  • očuvanju i racionalnom korištenju prirodnih resursa
  • prevenciji onečišćenja kao temeljnom pristupu u upravljanju aspektima okoliša
  • osiguravanju uvjeta za odvojeno prikupljanje svih vrsta otpada
  • uvježbanosti radnika u slučaju nesreća
  • potrebi stalnog poboljšanja sustava upravljanja okolišem
  • kontinuiranoj brizi o sprečavanju onečišćenja i
  • izboru naših dobavljača prema zahtjevima zaštite okoliša.
Važna je zadaća svih nas u HKZP-u realizacija općih i pojedinačnih ciljeva zaštite okoliša pri čemu svaki djelatnik daje svoj doprinos u okviru svojih radnih aktivnosti i prihvatljivom utjecaju radnih procesa na okoliš.

Težište svih aktivnosti postavljeno je na uklanjanje nesukladnosti koje se javljaju u sustavu upravljanja okolišem, pri čemu prioritet imaju preventivne radnje i stalna kontrola svih radnih aktivnosti.

Politika upravljanja okolišem