Fleksibilna uporaba zračnog prostora

Fleksibilna uporaba zračnog prostora Cilj koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora (FUA koncept) je povećati kapacitet ATM sustava i smanjiti kašnjenja, odnosno skratiti putanje leta zrakoplova, a time i troškove te emisiju štetnih plinova u okoliš. Ovaj cilj se postiže maksimalnim zajedničkim korištenjem raspoloživog zračnog prostora na siguran način od strane civilnih i vojnih korisnika.

Osnovne značajke FUA koncepta:
  • zračni prostor je jedan kontinuum,
  • svaka dodjela zračnog prostora za ekskluzivno korištenje određenog korisnika mora biti privremena i temeljiti se na stvarnim potrebama u određenom vremenskom periodu,
  • pogranične strukture zračnog prostora kreiraju se prema operativnim potrebama, a ne prema nacionalnim granicama.
FUA koncept djeluje na 3 međusobno ovisne razine.

Na razini 1 uspostavlja se politika zračnog prostora, kreiraju strukture zračnog prostora i procedure za svakodnevnu dodjelu struktura zračnog prostora različitim korisnicima. Zadaće razine 1 provodi Nacionalno povjerenstvo za upravljanje zračnim prostorom u čijem radu HKZP sudjeluje kao pružatelj usluga u zračnoj plovidbi, zajedno s ostalim zainteresiranim stranama.

Na razini 2 svakodnevno se dodjeljuju fleksibilne strukture zračnog prostora (CDR- uvjetna ruta, TRA-privremeno rezervirano područje, TSA-privremeno izdvojeno područje, CBA-prekogranično područje) različitim korisnicima i te informacije se na odgovarajući način distribuiraju korisnicima zračnog prostora kroz plan, odnosno ažurirani plan uporabe zračnog prostora (AUP/UUP) i, ovisno o stupnju segregacije zračnog prostora, na način uobičajen u zračnom prometu. Zadaće razine 2 u načelu obavlja jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC).

Razina 3 odnosi se na korištenje zračnog prostora u realnom vremenu s ciljem obavljanja sigurnih OAT i GAT operacija. Zadaće razine 3 obavlja Centar oblasne kontrole Zagreb.

AMC portal se koristi za rezervaciju struktura u zračnom prostoru, objavu informacija o rezervacijama struktura u zračnom prostoru i popratnu komunikaciju s korisnicima zračnog prostora.