Razvoj struktura europskog zračnog prostora

Razvoj struktura europskog zračnog prostora Razvoj struktura europskog zračnog prostora ima važnu ulogu u poboljšanju učinkovitosti zračnog prometa i kapaciteta kontrole zračnog prometa, uzimajući u obzir zahtjeve civilnih i vojnih korisnika zračnog prostora.

Hrvatska kontrola zračne plovidbe, zajedno s ostalim pružateljima usluga iz ECAC područja i uz podršku Eurocontrola kao mrežnog upravitelja (Network Manager), sudjeluje u procesu optimizacije struktura europskog zračnog prostora, koji obuhvaća razvoj, koordinaciju, validaciju i implementaciju prijedloga poboljšanja, kao npr. poboljšanja rutne mreže i oblikovanja odgovarajućih ATC sektora.

Ovaj se proces velikim dijelom provodi kroz aktivnosti radne skupine za razvoj rutne mreže (Route Network Development Sub-Group - RNDSG) te ostalih skupina stručnjaka, kao i u okviru FAB CE projekata u kojima sudjeluju i naši stručnjaci. Prijedlozi poboljšanja odnose se na en-route fazu leta i na završne kontrolirane oblasti (TMA).

Slijedom ovoga procesa, koji se temelji na suradnji svih zainteresiranih strana, mrežni upravitelj kreira plan poboljšanja europske rutne mreže (European Route Network Improvement Plan- ERNIP), kao dio operativnog plana europske ATM mreže (Network Operations Plan - NOP).

Poboljšanja se kreiraju na temelju operativnih zahtjeva korisnika zračnog prostora, pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i Eurocontrola na način da se utvrde problemi i ponude rješenja koja se zatim detaljno razrađuju na lokalnoj i regionalnoj razini, kao i na razini europske ATM mreže.

Poboljšanja se zatim implementiraju u skladu s primjenjivim propisima, a krajnji cilj je zadovoljiti zahtjeve prometne potražnje vodeći računa o učinkovitosti zračnog prometa i kapacitetu kontrole zračnog prometa, kako bi se smanjila kašnjenja i prijeđeni put zrakoplova, a time i troškovi goriva te emisije štetnih plinova u okoliš.