Organizacija zračnog prostora

Organizacija zračnog prostora Hrvatska kontrola zračne plovidbe pruža uslugu letnih informacija i obavlja uzbunjivanje u području letnih informacija Zagreb (FIR Zagreb). FIR Zagreb prostire se i izvan hrvatskoga zračnog prostora do granica utvrđenih međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku.

Ustroj i strukturu FIR-a Zagreb, na prijedlog Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom, u čijem radu sudjeluju i naši stručnjaci, utvrđuje ministar nadležan za civilni zračni pomet uz suglasnost ministra nadležnog za poslove obrane.

Ustroj i struktura FIR-a Zagreb, područja u kojima je pružanje usluga u zračnoj plovidbi delegirano pružateljima usluga iz susjednih država, granice kontroliranih zona, pravila letenja unutar pojednih klasa zračnog prostora, zabranjena, uvjetno zabranjena i opasna područja, područja sportskih i rekreacijskih aktivnosti, karte donjeg i gornjeg zračnog prostora, VFR rute i dr. objavljeni su u odgovarajućim djelovima AIP-a Republike Hrvatske i u VFR priručniku koje možete pogledati ovdje.

POJMOVI

ATS ruta - specifični dio strukture zračnog prostora oblikovan za usmjeravanje protoka prometa i potreban za pružanje usluge kontrole zračnog prometa.

Kontrolirana zona (control zone - CTR) - kontrolirani zračni prostor koji se prostire od Zemljine površine do određene gornje granice.

Kontrolirani zračni prostor (controlled airspace - CTA) - zračni prostor određenih dimenzija unutar kojega se kontrola zračnog prometa provodi u skladu s klasifikacijom zračnog prostora.

Opasno područje (danger area - D) - utvrđeni volumen zračnog prostora unutar kojega se, ovisno o slučaju, u određenom vremenu mogu odvijati aktivnosti opasne za letenje zrakoplova. U kontekstu FUA koncepta, neka od opasnih područja predmet su upravljanja i dodjele na ASM razini 2, a na ASM razini 1 uspostavljena su kao 'AMC upravljiva područja' i kao takva su objavljena u AIP-u Republike Hrvatske.

Uvjetno zabranjeno područje (restricted area - R) - zračni prostor koji je smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova ograničeno u skladu s unaprijed utvrđenim uvjetima. U kontekstu FUA koncepta, neka od uvjetno zabranjenih područja su predmet upravljanja i dodjele na ASM razini 2, a na ASM razini 1 uspostavljena su kao 'AMC upravljiva područja' i kao takva su objavljena u AIP-u Republike Hrvatske.

Zabranjeno područje (prohibited area - P) - zračni prostor smješten iznad kopnenih područja ili teritorijalnih voda Republike Hrvatske unutar kojeg je letenje zrakoplova zabranjeno.

Završna kontrolirana oblast (terminal control area - TMA) - kontrolirano područje koje se u načelu utvrđuje oko mjesta slijevanja više ruta u okolici jednog ili više aerodroma.