Minimalni zahtjevi

Minimalni zahtjevi Kandidat za radno mjesto kontrolora zračnog prometa treba zadovoljiti prije svega sljedeće minimalne uvjete: 
 • sveučilišni preddiplomski studij iz područja zračnog prometa ili sveučilišni preddiplomski studij tehničke struke, ili gimnazija ili srednja škola tehničke struke,
 • hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo druge države članice Europske unije, 
 • aktivno znanje engleskog jezika, 
 • zdravstvena sposobnost kategorija 3 prema Pravilniku o zdravstvenoj sposobnosti zrakoplovnog osoblja na koje se ne primjenjuju odredbe Uredbe Komisije (EU) 1178/2011 od 03. studenog 2011. o uspostavljanju tehničkih zahtjeva i administrativnih procedura u vezi članova posade zrakoplova u civilnom zrakoplovstvu (NN 75/13).
Posao kontrolora zračnog prometa je zahtjevan i odgovoran pa, sukladno tome, kandidati trebaju imati određene predispozicije, sposobnosti i vještine kako bi ga mogli uspješno obavljati, što uključuje sljedeće kompetencije/zahtjeve: 
 • moraju biti sposobni komunicirati brzo, jasno i razgovijetno; 
 • moraju imati sposobnost brzog prebacivanja pažnje, primanja i reagiranja na više informacija koje dolaze iz različitih izvora i raspodjele pažnje na nekoliko stvari; 
 • poželjno je da kandidati budu odlučne osobe, da mogu donositi brze i točne odluke, pronalaziti rješenja u izvanrednim situacijama te raditi i koncentrirati se na rad u uvjetima koji mogu odvraćati pažnju; 
 • moraju imati dobru sposobnost pamćenja velikog broja podataka (posebno numeričkih), sposobnost snalaženja u prostoru (osjećaj za prostor u 3 dimenzije) i vremenu te sposobnost snalaženja s brojevima; 
 • samodisciplina, emocionalna stabilnost i smirenost te tolerancija na stres u situacijama velikog pritiska, kao što je velika količina prometa, izvanredna situacija, situacija u nuždi i sl. su osobine koje se nužno moraju prepoznati kod kandidata. Osim toga, važno je i da kandidati pokažu da znaju prepoznati prioritete i na temelju toga reagirati; 
 • moraju biti timski radnici, osobe koje su socijalno zrele i odgovorne u radu, otvorene i pristupačne, dobrih komunikacijskih vještina; 
 • moraju imati izvanredan vid i sluh, jer stalno moraju pratiti promjene prometne situacije, a komunikacija se obavlja putem radiouređaja, kod kojih se često čuju šumovi.