Uvjeti rada, osposobljavanje i napredovanje

Uvjeti rada, osposobljavanje i napredovanje

Uvjeti rada

Zrakoplovi lete 24 sata dnevno i 365 dana u godini, pa su tome prilagođene usluge kontrole zračnog prometa, a kontrolori stoga rade u smjenama.
 
Uobičajeno je da na radnom mjestu rade dva kontrolora u svakoj smjeni. Kontrolori se na radnom mjestu izmjenjuju svaka dva sata ili jedan sat, ovisno o intenzitetu i kompleksnosti zračnog prometa, jer se javlja umor i pad koncentracije, što može smanjiti točnost i brzinu njihovih reakcija. Svi kontrolori zračnog prometa funkcioniraju kao tim.
 
Ovaj posao zahtijeva veliku odgovornost, jer je potrebno voditi brigu o sigurnosti zrakoplova. Isto tako, može iscrpljivati ljude i dovoditi ih do stresa, jer u jako kratkom vremenskom razdoblju primaju mnogo informacija na koje moraju biti sposobni brzo i točno reagirati.

Osposobljavanje 

Ukoliko kandidat nema završen Fakultet prometnih znanosti (FPZ), upućuje se na osnovno osposobljavanje (Basic Training) koje traje 14 tjedana. Ukoliko pak kandidat ima završen FPZ, osnovno osposobljavanje mu se priznaje kroz visokoškolsko obrazovanje.
 
Po završetku osnovnog osposobljavanja, kandidati odlaze na osposobljavanje za stjecanje ovlaštenja (Rating Training) i nakon uspješno završenog osposobljavanja koje traje od 12 do 20 tjedana, ovisno o vrsti ovlaštenja, kandidat stječe dozvolu kontrolora zračnog prometa – studenta s upisanim ovlaštenjem, ovisno o vrsti usluge koju je ovlašten pružati (aerodromska, prilazna ili oblasna kontrola).
 
Nakon toga slijedi osposobljavanje za lokaciju koje se sastoji od nekoliko faza:
  • prijelaznog osposobljavanja, koje se provodi u učionici (Transitional Training);
  • početnog osposobljavanja na radnom mjestu, koje se provodi na simulatorskim uređajima (Pre‐On‐the‐Job Training),
  • osposobljavanja na radnom mjestu (On‐the‐Job Training).
Trajanje osposobljavanja za lokaciju ovisi o radnom mjestu za koje se kandidat osposobljava.
 
Tijekom cijelog osposobljavanja provodi se postupak kontinuiranog ocjenjivanja kandidata kroz ispite, praktične procjene i usmene upite.
 
Dozvole, ovlaštenja i posebne ovlasti kontrolora zračnog prometa propisani su posebnim Pravilnikom (Narodne novine br. 75/13, 142/13, 109/14).