Kontrola zračnog prometa (ATC)

Kontrola zračnog prometa (ATC)

Usluge kontrole zračnog prometa (Air Traffic Control Services - ATC) pružaju se u svrhu sigurnog, redovitog i nesmetanog odvijanja zračnog prometa.

Obavljanjem kontrole zračnog prometa sprečavaju se:
  • sudari zrakoplova u zraku i sudari zrakoplova na manevarskim površinama aerodroma, i
  • sudari zrakoplova i vozila, te sudari zrakoplova i ostalih prepreka na manevarskim površinama aerodroma.
U okviru usluga kontrole zračnog prometa pružaju se sljedeće usluge:
  • aerodromske kontrole zračnog prometa koje pruža aerodromski kontrolni toranj (TWR),
  • prilazne kontrole zračnog prometa koje pruža jedinica prilazne kontrole zračnog prometa (APP) i
  • oblasne kontrole zračnog prometa koje pruža centar oblasne kontrole (ACC).