Vidljivost

Vidljivost Vidljivost je, s meteorološkog aspekta, udaljenost pri kojoj se neki objekt ili (po noći) izvor svjetlosti jasno razaznaje. Mjeri se u kilometrima ili metrima. Vidljivost ima veliki utjecaj na sve oblike prijevoza, a naročito na zračni.

Na vidljivost utječu tvari raspršene u atmosferi. Prvenstveno se radi o kapljicama vode ili kristalićima leda (kada se radi o magli ili sumaglici), ali na smanjenje vidljivosti mogu utjecati i snijeg, kiša, prašina, pijesak, dim ili onečišćenje.

Osim meteorološke vidljivosti, na aerodromu se mjeri i vidljivost po dužini staze (Runway Visual Range - RVR) koji govori kolika je udaljenost koja se vidi duž osvijetljene uzletno-sletne staze ako je točka promatranja položena na njezinoj osi.

Vidljivost mjeri (motri) meteorološki motritelj, a uređaj koji mjeri RVR zove se vizibilimetar.