Temperatura zraka i rosište

Temperatura zraka i rosište Temperatura zraka je fizikalna veličina koja nam govori o njegovom toplinskom stanju.

Rosište je temperatura na koju se treba ohladiti zrak da bi se vlaga u njemu počela kondenzirati. Rosište nam ukazuje na vlažnost zraka, ako su temperatura i rosište blizu, onda je vlažnost zraka visoka, i obrnuto.

Temperatura se mjeri termometrom, a rosište se ne može direktno izmjeriti. Umjesto toga, mjeri se temperatura mokrog termometra Tw i onda se iz T i Tw izračuna rosišteTd.

Termometari mogu biti: stakleni (punjeni živom ili alkoholom), kovinski, bimetalni, Bourdonov, tlačni, otporni, poluvodički itd.