Naoblaka

Naoblaka Oblaci su vidljive nakupine kondenzirane vodene pare ili leda (ili oboje) u atmosferi, a naoblaka je ukupna količina oblaka. Postoje niski, srednji i visoki oblaci, ovisno o dijelu atmosfere u kojem se nalaze. Također se prema obliku dijele na stratuse i kumuluse.

Visoki oblaci: cirus, cirostratus i cirokumulus.
Srednji oblaci: altokumulus i altostratus.
Niski oblaci: stratus, kumulus, stratokumulus, nimbostratus i kumulonimbus. 

Kumulonimbus i nimbostratus protežu se ne samo kroz niži sloj atmosfere, već i kroz srednji i visoki (naročito kumulonimbus).

Osim ovih rodova oblaka, u zrakoplovstvu se koristi i pojam toranjski kululum (towering cumulus) za vertikalno jako razvijeni kumulus.

U aerodromskim izvješćima naoblaka se iskazuje s barem dva podatka, visinom baze iskazanom u stopama i količinom naoblake iskazanom opisno. Ukoliko se radi o oblacima roda kumulonimbus ili toranjski kumulus, onda se u izvješćima iskazuje i njihov rod (kraticama Cb i TCu).

Količinu naoblake, visinu njezine baze i rod opaža i procjenjuje meteorološki motritelj. Pri tome mu u određivanju visine baze pomaže uređaj koji mjeri tu visinu, silometar.