AIS kontakti

Korisničke upite vezane uz kvalitetu objave podataka (točnost, rezolucija, integritet) i pružanje usluge zrakoplovnog informiranja potrebno je uputiti na sljedeće adrese:

Ime jedinice Adresa Telefon   Fax AFS adresa
E-mail
Odjel zrakoplovnog informiranja

10410 Velika Gorica 
p.p. 103

01 6259 375

01 6259 374

LDZAYOYX 

Odsjek zrakoplovnih glasila

10410 Velika Gorica
p.p. 103

01 6259 373
01 6259 589
01 6259 372

01 6259 374

LDZAYOYX
aipxxxcrocontrol.hr

Međunarodni NOTAM ured

10410 Velika Gorica
p.p. 103

01 6259 314
01 6265 889

01 4562 223

LDZAYNYX
notamxxxcrocontrol.hr


Kontakti za pružanje usluga preduzletnog informiranja, prihvaćanja, provjere i prosljeđivanja planova leta, prihvaćanja i prosljeđivanja zrakoplovnih informacija nakon slijetanja su sljedeći:

Ime jedinice Adresa Telefon Fax AFS adresa
E-mail
ARO Brač Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o
Podružnica Split/Brač
p.p. 33
21 400 Supetar
021 648 626 021 648 623 LDSBZPZX
aro.ldspxxxcrocontrol.hr
ARO Dubrovnik Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o.
Podružnica Dubrovnik
20 117 Dubrovnik-Zračna luka
020 447 760 020 772 203 LDDUZPZX
aro.ldduxxxcrocontrol.hr
ARO Lošinj Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o
Podružnica Lošinj
p.p. 37
51 550 Mali Lošinj
051 231466 051 235 066 LDLOZPZX
aro.ldloxxxcrocontrol.hr
 
ARO Osijek/Klisa Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o
Podružnica Osijek
p.p. 325
31 103 Osijek-Klisa
031 514 482
031 599 200
031 599 203 LDOSZPZX
aro.ldosxxxcrocontrol.hr
 
ARO Pula Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o
Podružnica Pula
Valtursko polje 210 A, p.p. 238
52 000 Pula
052 372 510 052 550 922
LDPLZPZX
aro.ldplxxxcrocontrol.hr

 
ARO Rijeka Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o
Podružnica Rijeka
p.p. 28
51 513 Omišalj
051 654 888 051 842 095 LDRIZPZX
aro.ldrixxxcrocontrol.hr
ARO Split Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o
Podružnica Split/Brač
p.p. 48
21 216 Kaštel Stari
021 895 353
021 205 450
021 895 227 LDSPZPZX
aro.ldspxxxcrocontrol.hr
ARO Zadar Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o
Podružnica Zadar
p.p.297
23 000 Zadar
023 203 439
023 203 409
023 313 599 LDZDZPZX
aro.ldzdxxxcrocontrol.hr
ARO Zagreb Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o
Aerodromska kontrola zračnog prometa Zagreb
p.p. 103
10 410 Velika Gorica
01 6259 244 01 6265 561 LDZAZPZX
aro.ldzaxxxcrocontrol.hr