Međunarodne aktivnosti

Međunarodne aktivnosti Povezanost Hrvatske kontrole zračne plovidbe s međunarodnim institucijama proizlazi uglavnom iz obveza preuzetih potpisivanjem raznih ugovora, sporazuma i dogovora, a odnosi se na: Eurocontrol, Europsku komisiju, FAB CE, ICAO, EASA-u, CANSO, COOPANS, NATO, SESAR itd.

Jedan od ključnih elemenata uspostave Jedinstvenog europskog neba je smanjenje rascjepkanosti europskog zračnog prostora, odnosno smanjenje broja odvojenih zračnih prostora (67) na 9 funkcionalnih blokova zračnog prostora (FAB). Republika Hrvatska, Austrija, Bosna i Hercegovina, Češka, Slovačka, Slovenija i Mađarska potpisale su 5. svibnja 2011. Sporazum o uspostavi Funkcionalnog bloka zračnog prostora Središnje Europe (FAB CE), te su pružatelji usluga u zračnoj plovidbi svake od država potpisnica sklopili Sporazum o suradnji.

U lipnju 2011. HKZP je postao punopravni član COOPANS-a, suradnje pet srednje velikih pružatelja usluga u zračnoj plovidbi iz Irske (IAA), Švedske (LFV), Danske (Naviair) i Austrije (Austro Control). COOPANS inicijativa predstavlja dugoročnu suradnju putem koje sve članice kroz harmonizaciju nadogradnji i zajedničko investiranje, implementiraju jedinstven sustav za upravljanje zračnim prometom (ATM sustav).
 
Također, kroz COOPANS je HKZP pristupio u savez s najvećih 5 pružatelja usluga (DSNA, ENAIRE, ENAV, DFS, NATS) te s PANSA-om čini udruženje A6 koje s A4 (grupacija europskih zračnih prijevoznika) i SDAG (operatori 25 zračnih luka) čini upravljački konzorcij za primjenu SESAR-a (SESAR Deployment Manager - SDM).