Provedba antikorupcije

Revizorski odbor

Odluka o imenovanju Revizorskog odbora Društva
Zakon o reviziji (NN 146/05, 139/08, 144/12)

Odbor za provedbu antikorupcijskog programa

Temeljem članka 13. Statuta HKZP-a, direktor Društva donio je 3. srpnja 2013. Odluka o izmjeni odluke o osnivanju Odbora za provedbu Antikorupcijskog programa HKZP-a u kojeg su imenovani:   
 
Član
Funkcija
voditelj Odbora
zamjenica voditelja
osoba za nepravilnosti i službenik za informiranje
povjerenik za etiku
član
član
voditelj financijskog upravljanja i kontrole
član
član

Odluka o promjeni povjerenika za etiku


Interna revizija

Interna revizija u HKZP-u pruža neovisno i objektivno jamstvo i savjetodavnu aktivnost s namjerom poboljšanja poslovanja organizacije. Ona je rukovođena filozofijom dodane vrijednosti i pomaže organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva, uvodeći sustavni i disciplinirani pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti:

  1. upravljanja rizicima,
  2. kontrole i
  3. korporativnog upravljanja. 

Interna revizija u HKZP-u uspostavljena je u skladu sa Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/06). Izgradnja sustava interne revizije usklađena je s Akcijskim planom HKZP-a za provedbu Antikorupcijskog plana, kao jednom od 18 mjera sustavnog uklanjanja mogućih uzroka korupcije. Obavlja se  sukladno Uputi o radu interne revizije u HKZP-u i sukladno strukovnim pravilima definiranim Međunarodnim standardima i smjernicama za stručno obavljanje interne revizije.
 
Vizija - stjecanje ugleda i povjerenja održavanjem visoke razine stručnosti, objektivnosti i neovisnosti, kao i promicanjem najviših moralnih vrijednosti.   

Misija - usmjeriti potencijale interne revizije budućnosti, pružanjem savjeta u svezi s anticipiranim budućim rizicima u pojedinim područjima poslovanja, stvaranje dodatne vrijednosti, prvenstveno generiranjem informacija potrebnih za identifikaciju, razumijevanje i procjenu potencijalnih rizika.      

Cilj - istraživati, ispitivati i ocjenjivati sustav internih kontrola i njihovu efikasnost u djelovanju svakog pojedinog poslovnog sustava i procesa, izvještavati o nalazima interne revizije, te predlagati rješenja menadžmentu. 
 
U HKZP-u poslove interne revizije obavljaju Sanja Linardić i Mladen Vučur.