Antikorupcija

Antikorupcija Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. od 2009. planski, dosljedno, aktivno i kontinuirano provodi sve donesene i usvojene mjere i aktivnosti za suzbijanje korupcije u svim njenim pojavnim oblicima, provedbom Antikorupcijskih planova za suzbijanje korupcije HKZP-a, nastalim u skladu sa Strategijama suzbijanja korupcije Vlade Republike Hrvatske.

Uz neupitnu potporu Uprave Društva, kao i uz usvojeni sustav vrijednosti i svijesti radnika o ekonomskoj, političkoj, poslovnoj i društvenoj štetnosti korupcije, na svim razinama Društva kontinuirano se provode, nadziru i unapređuju sustavi unutarnjih kontrola, te upravljanje rizicima i korporativnim procesima.