Puštanje slobodnih balona bez posade

Za puštanje slobodnih balona bez posade ukupne mase kupole balona i balasta veće od 0,5 kg u kontroliranom zračnom prostoru potrebno je prethodno pribaviti odobrenje za uspostavu ad hoc strukture.

Dodatno:
  • Slobodni balon bez posade ne smije se pustiti bez odobrenja Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo.
  • Slobodnim balonom bez posade, osim lakog balona koji se upotrebljava isključivo u meteorološke svrhe i upravlja na način koji propisuje nadležno tijelo, ne smije se upravljati preko teritorija neke druge države bez odobrenja dotične države. To odobrenje mora se dobiti prije puštanja balona ako se pri planiranju operacije opravdano očekuje da bi balon mogao zaći u zračni prostor druge države.
  • Slobodnim balonom bez posade upravlja se u skladu s uvjetima koje određuje država registracije i država odnosno države koje bi mogao preletjeti.
  • Slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati na način da bi udar balona ili bilo kojeg njegovog dijela, uključujući korisni teret, na zemlju mogao prouzročiti opasnost za treće osobe ili imovinu.
  • Teškim slobodnim balonom bez posade ne smije se upravljati iznad otvorenog mora bez prethodne koordinacije s nadležnim pružateljem usluga u zračnoj plovidbi.
Odobrenje za uspostavu ad hoc strukture će sadržavati kontakt telefon nadležne kontrole zračnog prometa s kojom je potrebno koordinirati aktivnost. Prije svakog puštanja slobodnih balona bez posade dodatno je potrebno pribaviti taktičko odobrenje nadležne kontrole zračnog prometa.
 
Popunjeni obrazac potrebno je poslati najkasnije 7 radnih dana prije planiranog dana puštanja balona putem AMC portala ili elektroničkom poštom u:

Civilni ovlašteni subjekt (CIV AA) 
Tel: 01 6259 592
Fax: 01 6259 552
E-pošta: civaaxxxcrocontrol.hr
Radno vrijeme: Od ponedjeljka do petka 07:30-15:30 po lokalnom vremenu osim državnih praznika i dana godišnjeg odmora djelatnika HKZP-a između vikenda i državnog praznika.
 
HKZP će izdati odgovarajući NOTAM. U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti organizator je dužan poslati obavijest o otkazu NOTAM-a Civilnom ovlaštenom subjektu ili  NOTAM uredu.