Prilazna (APP)

Prilazna (APP) Usluge prilazne kontrole zračnog prometa pružaju se kontroliranim letovima u dolasku na aerodrom i odlasku s aerodroma te ostalim letovima unutar završne kontrolirane oblasti, tzv. terminala (Terminal Control Area - TMA).

Prilazna kontrola zračnog prometa predstavlja poveznicu između oblasne kontrole zračnog prometa, koja kontrolira letove zrakoplova na ruti i aerodromskog kontrolnog tornja, koji kontrolira polijetanja i slijetanja zrakoplova. Unutar jednog terminala može biti više kontroliranih zona.  

Prilaznu kontrolu zračnog prometa obavljaju nadležne jedinice koje su smještene u Centru oblasne kontrole u Zagrebu i u podružnicama HKZP-a na aerodromima Osijek, Dubrovnik, Pula, Split i Zadar.

Na radnom mjestu istovremeno mogu raditi dva kontrolora zračnog prometa: izvršni kontrolor i kontrolor planer. Prilazna kontrola zračnog prometa u TMA Zagreb, Dubrovnik, Pula, Split i Zadar provodi se uz korištenje radarske slike, a u TMA Osijek bez korištenja radarske slike, na tzv. proceduralni način.

Naše jedinice prilazne kontrole zračnog prometa i njihova područja odgovornosti navedeni su u tablici u nastavku.

 
Nadležna kontrola zračnog prometa Područje odgovornosti*
Osijek APP Osijek TMA
Dubrovnik APP Dubrovnik TMA
Pula APP Pula TMA
Split APP Split TMA
Zadar APP Zadar TMA
Zagreb APP Zagreb TMA

* Područje odgovornosti može uključivati i zračni prostor u kojem je pružanje operativnih usluga kontrole zračnog prometa privremeno delegirano odgovarajućoj jedinici prilazne kontrole zračnog prometa.

Kontakti su objavljeni u AIP-u Hrvatska, GEN 3.3.

Radno vrijeme prilaznih kontrola zračnog prometa Dubrovnik, Pula, Split, Zadar i Zagreb je 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.  Radno vrijeme prilaznih kontrola zračnog prometa Osijek i Rijeka objavljuje se dopunom AIP-a Hrvatska i/ili NOTAM-om i mijenja se u pravilu dva puta godišnje (krajem listopada i krajem ožujka). Izvan radnog vremena prilazne kontrole zračnog prometa, pružanje usluge preuzima druga nadležna jedinica prema važećim internim ugovorima. Radno vrijeme spomenutih  aerodroma također se objavljuje dopunom AIP-a Hrvatska i/ili NOTAM-om.

Kontakti nadležnih rukovoditelja navedeni su ovdje.