Aerodromska (TWR)

Aerodromska (TWR) Usluge aerodromske kontrole zračnog prometa pružaju se radi kontrole cjelokupnog aerodromskog prometa, tj. polijetanja, slijetanja i kretanja po manevarskim površinama aerodroma te letova u kontroliranoj zoni aerodroma (Control Zone - CTR).

Kontrolirane zone se u pravilu prostiru vertikalno od površine tla do određene gornje granice te bočno minimalno 9,3 km (5 NM) od aerodroma u smjeru dolazaka/odlazaka zrakoplova.  

Aerodromsku kontrolu na kontroliranom aerodromu obavlja služba kontrole zračnog prometa smještena u aerodromskom kontrolnom tornju, pri čemu  aerodromski promet tijekom svoje smjene kontrolira u pravilu jedan toranjski kontrolor zračnog prometa.

Naše jedinice aerodromske kontrole zračnog prometa i njihova područja odgovornosti navedeni su u tablici u nastavku.
 
Nadležna kontrola zračnog prometa Područje odgovornosti
Brač TWR Brač CTR
Dubrovnik TWR Dubrovnik CTR
Lošinj TWR Lošinj CTR
Lučko Lučko CTR
Osijek TWR Osijek CTR
Pula TWR Pula CTR
Rijeka TWR Rijeka CTR
Split TWR Split CTR
Zadar TWR Zadar CTR
Zagreb TWR Zagreb CTR

Kontakti su objavljeni u AIP-u Hrvatska, GEN 3.3.

Operacije u uvjetima smanjene vidljivosti moguće su samo na aerodromu Zagreb na način kako je opisano u AIP-u Hrvatska, LDZA AD 2.22.

Radno vrijeme aerodromskog kontrolnog tornja na aerodromima Dubrovnik, Pula, Split, Zadar i Zagreb je 24 sata dnevno 7 dana u tjednu. Radno vrijeme aerodromskog kontrolnog tornja na aerodromima Osijek, Rijeka, Lošinj, Brač i Lučko objavljuje se dopunom AIP-a Hrvatska (AIP SUP)  i/ili NOTAM-om i mijenja se u pravilu dva puta godišnje (krajem listopada i krajem ožujka). Radno vrijeme spomenutih  aerodroma također se objavljuje dopunom AIP-a Hrvatska i/ili NOTAM-om.

Izvan radnog vremena aerodromskog kontrolnog tornja zračni prostor kontrolirane zone preuzima karakteristike zračnog prostora završne kontrolirane oblasti (terminala) u kojem se kontrolirana zona nalazi, osim ako u AIP-u Hrvatska, AD 2.17 nije objavljeno drugačije.

Kontakti nadležnih rukovoditelja navedeni su ovdje.