Upravljanje zračnim prometom

Upravljanje zračnim prometom U okviru upravljanja zračnim prometom (Air Traffic Management – ATM), Hrvatska kontrola zračne plovidbe pruža operativne usluge u zračnom prometu (Air Traffic Services - ATS), a u suradnji s relevantnim državnim tijelima, korisnicima zračnog prostora i međunarodnim organizacijama sudjeluje u upravljanju zračnim prostorom (Airspace Management - ASM) i upravljanju protokom zračnog prometa (Air Traffic Flow Management - ATFM).

Operativne usluge u zračnom prometu uključuju:
  • usluge kontrole zračnog prometa (Air Traffic Control Service - ATC),
  • prosljeđivanje letnih informacija (Flight Information Service - FIS),
  • uzbunjivanje (Alerting Service - ALRS).
Usluge kontrole zračnog prometa obuhvaćaju:
  • usluge aerodromske kontrole zračnog prometa koje pruža aerodromski kontrolni toranj (TWR),
  • usluge prilazne kontrole zračnog prometa koje pruža jedinica prilazne kontrole zračnog prometa (APP) i
  • usluge oblasne kontrole zračnog prometa koje pruža centar oblasne kontrole (ACC).