Originatori

Originatori

Kada originatori podataka namjeravaju uvoditi promjene, koje rezultiraju odgovarajućom objavom podataka sukladno AIRAC sustavu, trebaju ih planirati na način da uključe odgovarajuće datume do kojih moraju dostaviti podatke Odjelu zrakoplovnog informiranja, kako bi zrakoplovne informacije bile pripremljene za stupanje na snagu na željeni AIRAC datum. 

Datumi za dostavu podataka i njihovo stupanje na snagu prikazani su u tablici.

Dostava podataka Datum stupanja na snagu
06 MAY 16 21JUL16
03 JUN 16 18AUG16
01 JUL 16 15SEP16
04 AUG 16 13OCT16
26 AUG 16 10NOV16
26 SEP 16 08DEC16