Sportske i rekreacijske aktivnosti

Sportske i rekreacijske aktivnosti
Prethodno pisano odobrenje/suglasnost HKZP za posebnu uporabu kontroliranog zračnog prostora potrebno je pribaviti ukoliko se u kontroliranom zračnom prostoru planiraju obavljati sljedeće aktivnosti:
Uvjeti za izdavanje odobrenja nadležne kontrole zračnog prometa prilikom posebnog korištenja kontroliranog zračnog prostora objavljeni su okružnicom zrakoplovnih informacija serije B.

VFR kartu možete pregledati ovdje.