Autorsko pravo

Sva prava pridržana. Niti jedan dio Zbornika zrakoplovnih informacija Republike Hrvatske (AIP RH) ili VFR priručnika ne smije se reproducirati u bilo kojem obliku ili na bilo koji način, niti pohranjivati u baze podataka bilo kojeg oblika ili namjene bez prethodne pismene dozvole izdavača, osim u slučajevima kratkih navoda u stručnim člancima. Izrada kopija bilo kojeg dijela Zbornika zrakoplovnih informacija ili VFR priručnika u bilo kojem obliku predstavlja povredu Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 167/2003).