Ustroj

Hrvatska kontrola zračne plovidbe kao trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću sastoji se od središnjeg dijela Društva u Velikoj Gorici, organiziranog u pet sektora (Sektor upravljanja zračnim prometom, Sektor zrakoplovno-tehničkog sustava, Sektor zrakoplovne meteorologije, Sektor vojnih zadaća, Sektor ljudskih potencijala, pravnih i financijskih poslova) i podružnica.   
Podružnice Pula, Rijeka, Lošinj, Split/Brač, Zadar, Dubrovnik i Osijek su ustrojstvene jedinice za poslove kontrole zračnog prometa, zrakoplovno-tehničkih, zrakoplovno-meteoroloških i finacijsko-pravnih poslova, u opsegu koji je potreban za nesmetano odvijanje zračnog prometa u njihovoj ovlasti.