Contact

Tel:+385 1 6259 589
+385 1 6259 372 +385 1 6259 373

Fax:+385 1 6259 374

AFS:LDZAYOYX

Email:aip@crocontrol.hr

URL:http://www.crocontrol.hr

Croatia Control Ltd.
Aeronautical Information Service
Rudolfa Fizira 2 10410 Velika Gorica, PO Box 103 Croatia

AIC for REPUBLIC OF CROATIA

Croatia Control Ltd.

AIC

B 002/2019

Effective from 17 JAN 2019

Published on 17 JAN 2019

  Uvjeti za provedbu automatiziranog postupka uspostave Ad-hoc strukture
i odobrenja na dan provedbe aktivnosti

Čl.15. st. 8. Pravilnika o upravljanju zračnim prostorom (Narodne novine br. 32/2018 i 104/2018)

1.   Opći dio

1.1 Automatizirani postupak za uspostavu Ad-hoc strukture bez prijedloga Ovlaštenog subjekta (AA, Approved Agency) primjenjuje se na letenje bespilotnih zrakoplova svih kategorija letačkih operacija osim kategorije A i B1 ako se aktivnosti provode:
1. u nekontroliranom zračnom prostoru na visini do 120 M iznad razine tla ili
2. u kontroliranom zračnom prostoru izvan prostora polumjera 5 KM od referentne točke aerodroma na visini do 50 M iznad razine tla.
1.2 Sva komunikacija između korisnika strukture i nadležne kontrole zračnog prometa/Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC) provodi se putem aplikacije AMC mobile ili putem AMC portala.
1.3 Ostali uvjeti za sigurnu uporabu bespilotnih zrakoplova propisani su Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova (Narodne novine br. 104/2018).

2.   Način prijave

2.1 Vlasnik ili operator sustava bespilotnog zrakoplova mora biti registrirani korisnik aplikacije AMC mobile i/ili AMC portala.

3.   Uspostava i rezervacija Ad-hoc strukture

3.1 Ad-hoc struktura može biti uspostavljena najduže na 15 dana.
3.2 Zahtjev za uspostavom Ad-hoc strukture šalje se najkasnije 30 minuta prije planiranog djelovanja.
3.3 Odobrenje za uspostavu Ad-hoc strukture daje Jedinica za upravljanje zračnim prostorom (AMC).
3.4 Ad-hoc struktura se nakon uspostave u pravilu ne objavljuje NOTAM-om osim u posebnim okolnostima.
3.5 U slučaju odbijanja zahtjeva, podnositelj zahtjeva će dobiti odgovarajuću obavijest uključujući razlog odbijanja zahtjeva.

4.   Aktivacija Ad-hoc strukture

4.1 Taktičko odobrenje za početak korištenja strukture nije potrebno.
4.2 Korisnik je dužan javiti početak aktivnosti.
4.3 Tijekom trajanja aktivnosti korisnik mora biti dostupan za kontakt radi eventualne promjene uvjeta Odobrenja na taktičkoj razini.

5.   Suspenzija Ad-hoc strukture

5.1 U izuzetnim slučajevima, na zahtjev nadležne kontrole zračnog prometa ili Jedinice za upravljanje zračnim prostorom (AMC), korisnik mora u najkraćem mogućem roku prekinuti sve aktivnosti te potvrditi da su aktivnosti prekinute.

6.   Deaktivacija Ad-hoc strukture

6.1 U slučaju potpunog odustajanja od planiranih aktivnosti za koje je primio odobrenje AMC-a korisnik je dužan otkazati aktivnost.
6.2 Korisnik je dužan odmah po završetku aktivnosti javiti završetak aktivnosti.

7.   Ostale napomene

7.1 U slučaju nemogućnosti korištenja automatiziranog postupka koristi se redovni postupak uspostave Ad-hoc strukture propisan posebnim AIC-om.
7.2 Za letačke operacije na udaljenosti manjoj od 3 KM od rubova i pragova uzletno-sletne staze nekontroliranog aerodroma operator je dužan prethodno ishoditi odobrenje operatora aerodroma.

8.   Nadležne službe

8.1 Kontakti nadležnih službi kao i upute za korisnike dostupni su na AMC portalu i putem aplikacije AMC mobile.